Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Blog

Cookies & AVG: de wijzigingen voor 2018

Geschreven door Manon de Wilde op 25 april 2018

In 2018 staan de media vol van alle ontwikkelingen rondom AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, een wet die per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt en als doel heeft de privacy beter te waarborgen.

Cookies zijn echter al jaren het onderwerp van gesprek aangezien deze wetgeving vaak wijzigt. Ook in het kader van de AVG is het goed te controleren of jouw cookiemelding voldoet aan de nieuwe privacy-eisen.

Toestemming

Het toverwoord bij de vraag of je gegevens mag opslaan en gebruiken is in het geval van cookies vaak ‘toestemming’. Simpel gezegd mag je zonder akkoord geen cookie plaatsen die ervoor zorgt dat je dan gegevens verzamelt die leiden tot een natuurlijk persoon. Gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon noemen we persoonsgegevens en vallen onder de AVG. Enkel met toestemming mag je persoonsgegevens opslaan.

Cookiewet en wijzigingen

De bestaande cookiewet is sinds 2012 onderdeel van de Telecommunicatiewet. Er zal in 2019 een nieuwe wet komen in plaats van deze Telecommunicatiewet, genaamd de ePrivacy verordening. Dit omdat er voor de inzet van kanalen als e-mail, cookies en telemarketing geen concrete regels zijn opgenomen in de AVG. De ePrivacy verordening gaat dus toelichten hoe de AVG gehandhaafd dient te worden.

Voor functionele cookies was het sinds 2015 al niet meer verplicht om toestemming te vragen. Voor commerciële cookies wel! Sowieso moet je altijd in je privacy- of cookiebeleid opnemen wat je doet met deze gegevens.

Voor nu wijzigt er in basis dus niets aan de bestaande cookiewet, deze staat immers los van de AVG. Belangrijk is wel het volgende:

  • Binnen AVG moet je kunnen aantonen hoe lang je persoonlijke informatie bewaart. Bijvoorbeeld na het akkoord geven op een tracking cookie moet je aangeven hoe lang deze actief blijft. Deze zaken horen thuis in je privacy verklaring of cookiebeleid.
  • Een bezoeker moet zijn of haar persoonlijke gegevens en persoonlijke instellingen kunnen inzien en kunnen wijzigen. De cookie-instellingen van jouw website moeten daarom aanpasbaar zijn, bijvoorbeeld via een pagina die altijd bereikbaar is via de footer van de website.

Het is nog toekomstmuziek, maar op langere termijn wil de Europese Commissie dat internetgebruikers via de browserinstellingen zelf kunnen bepalen of zij privacy gevoelige cookies (zoals advertentiecookies of trackingcookies) toestaan.

Even opfrissen

Om ervoor te zorgen dat je toch nog een extra controle kunt doen of alles goed ingesteld staat volgen hieronder de verschillende cookies en de richtlijnen.

De kleine tekstbestanden, genaamd cookies, die geplaatst worden door websites op computers, telefoons en tablets van bezoekers zorgen er met name voor dat het gebruiksgemak van een website beter wordt.

Belangrijk is eerst inzichtelijk te maken welke cookies je gebruikt op je website. Vind je dit lastig om uit te zoeken? Wij kunnen dit heel eenvoudig vrijblijvend voor jou nakijken. Zonder dat je het in de gaten hebt kunnen derde partijen ook cookies plaatsen, bijvoorbeeld social media kanalen.

Soorten cookies

Hieronder staan de verschillende soorten cookies omschreven, wat ze doen voor je website en of je hiervoor toestemming moet vragen aan de bezoekers.

Welke cookiemelding is het beste?

Er zijn een aantal standaarden voor cookiemeldingen, als je een aantal websites bekijkt zul je vaak dezelfde tegenkomen. Welke het beste werkt is mede afhankelijk van jouw bezoekers en het doel van je website. Zie hieronder een aantal verschillende vormen van een cookiemelding.

Voorbeeld NOS:

Voorbeeld Bosch:

Voorbeeld ANWB:

Voorbeeld Partout:

Doel van een cookiebanner zal zijn van zoveel mogelijk bezoekers een akkoord krijgen op de cookies die voor jou belangrijk zijn. Daarbij is de user experience van je website en de cookiebanner leidend.

Vervolgstappen

Ga je aan slag met je cookiemelding en heb je hulp nodig? Onze dataspecialisten en online marketeers delen graag hun kennis en ervaring over cookiemeldingen met jou.

  1. Inventariseer welke cookies actief zijn op jouw website
  2. Kies jouw vorm van cookiemelding (lees daarover meer in dit blog)
  3. Schrijf copy die past bij jouw organisatie die vertelt welke cookies je waarom gebruikt
  4. Realiseer de cookiemelding op je website
  5. Plaats ook daadwerkelijk de marketing cookies pas nadat deze zijn geaccepteerd
  6. Zorg ervoor dat een bezoeker zijn gegeven toestemming ook weer kan intrekken of kan aanpassen

Wil je meer weten over cookieregelgeving of ben je benieuwd of jouw website goed ingericht is? Wij helpen je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Elke organisatie, project of probleemstelling vraagt om een andere aanpak van digital marketing om tot een optimaal resultaat te komen. Als Partout zijn we zo ingericht dat we voor iedere organisatie en elk digital marketing vraagstuk een passende oplossing bieden. Of dat nu de uitvoering van een project is van A tot Z, een training op maat of sparren met een expert, waarna je zelf verder aan de slag gaat.

9Vacatures open!