5 CRO-trends voor 2023

Jochem Folkersma
Jochem Folkersma
Jochem Folkersma | Blog | 12 min leestijd | 16 juni 2022
Blog | 12 min leestijd | 16 juni 2022

Hoe kunnen we bezoekers van een website zo effectief mogelijk overtuigen om over te gaan tot een actie en conversie? In dit blog delen we de top 5 conversie optimalisatie trends van 2023!

Hoe activeer je het brein van de bezoeker?

Hoe kan het dat er zo veel verschillen zijn in interesses vanuit de doelgroep? De curiosity gap, oftewel de balans tussen je doelgroep voorzien van te veel of te weinig informatie. Je wilt de doelgroep namelijk niet te veel informatie geven waardoor zij verveeld raken, maar je wilt ze ook niet te weinig informatie geven waardoor de boodschap niet duidelijk is of niet prikkelend genoeg is om op zoek te gaan naar meer informatie. Het is moeilijk om van tevoren in te schatten waar dat kantelpunt ligt bij de doelgroep. Het is daarom van belang om je content te testen en monitoren. Wees bewust van de mensen voor wie je de content maakt en bedenk in welke fase zij zitten in de sales funnel.

Voorbeeld: Wanneer je content maakt voor trouwe klanten waarin de organisatie wordt geïntroduceerd, is de kans groot dat de informatie bij deze groep al bekend is en dat het voor hen niet meer interessant is. Zorg dan ook dat je de content meer focust op je product of dienst zodat de aandacht daarop gefocust blijft. Beredeneer op dezelfde manier dat nieuwe bezoekers in mindere mate geholpen zijn met hele specifieke content. Zij hebben juist meer informatie van de aanbieder nodig om een vertrouwensband op te bouwen voordat ze een product of dienst af nemen. Probeer dus de combinatie te maken tussen het doel, de doelgroep en de boodschap die daarbij hoort. Houd de resultaten in de gaten en stuur bij waar nodig.

Zo creëer je een data- en gevalideerde cultuur

Het komt nog vaak voor dat management van bedrijven vooral sturen op aantallen bezoekers. Het idee is dat als er veel mensen naar de website komen, er altijd een percentage is wat converteert. Het is echter effectiever om te weten waarom bezoekers converteren zodat je het percentage van converterende bezoekers verhoogt. Je leert de bezoekers veel beter kennen wanneer je gebruik maakt van data, experimenten en validatie waardoor je beter op hun behoeftes kunt inspelen. De resultaten die uit de experimenten komen kunnen leiden tot interessante inzichten en een eye opener zijn binnen een bedrijfscultuur. Je kunt een datagedreven cultuur stimuleren door bijvoorbeeld de leidinggevenden en stakeholders mee te nemen in de data en een rol te geven bij het vormen van hypotheses. Als de organisatie beter begrijpt wat een datacultuur aan voordelen met zich meebrengt zet je een stap naar een datacultuur waarbij er meer dan ooit datagedreven keuzes worden gemaakt.

In een ideaal scenario ontwikkelt de datacultuur nog verder door naar een experimenten cultuur waarin alle beslissingen worden beargumenteerd door experimenten. Ook wanneer experimenten niet het geambieerde resultaat opleveren wil dat niet zeggen dat het idee slecht is, maar juist dat het belangrijk is om na te gaan waar de resultaten vandaan komen. Ook dit kan de doorslag geven om een management of directie te overtuigen. Het opbouwen van een data- en validatie gedreven cultuur ontstaat niet binnen een week. Begin klein, blijf proberen en bouw het stap voor stap verder uit.

De kracht van CXO: Sterker door meer snelheid, betrokkenheid en kennisdeling

CXO staat voor Customer Experience Optimization. CXO zit tussen CRO en website personalisatie in. Dit kan direct ook tot problemen leiden aangezien personalisatie en CRO binnen veel bedrijven als twee aparte functies worden gezien door de tijd die in beide specialisaties besteed wordt. In de meeste bedrijven zal het stukje CXO worden toebedeeld aan een CRO-specialist, maar waar vaak niet bij stil wordt gestaan is dat CRO en personalisatie elkaar kunnen versterken.

Binnen het domein van CXO gaat het dus niet zozeer om de tweesplitsing tussen de specialisaties, maar meer om een manier om de domeinen dichter bij elkaar te brengen. Beide specialismen zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van data. CRO doet dat op een manier waarop keuzes worden gemaakt, getest en gevalideerd over bepaalde groepen (de A en de B groep). Personalisatie wordt vaak in meerdere mate gestuurd door AI (artificial intelligence) wat het voor een menselijke marketeer moeilijk maakt om terug te redeneren waar de AI een strategie op baseert.

Omdat beide specialisaties over het algemeen gebruik maken van dezelfde datastack is het mogelijk om toenadering tussen CRO en Personalisatie te zoeken wanneer je met CRO-onderzoek het algoritme kan bepalen of met terugwerkende kracht het succes van Personalisatie kan valideren.

Optimalisatie en innovatie voor de jusite bezoeker

Zijn de mensen in je experiment wel waardevol voor je experiment? Dit is een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen als je aan de slag gaat met experimenten. Veel marketeers baseren experimenten op alle bezoekers die in die A en B groepen worden geplaatst, maar vaak zijn er binnen die groepen nog veel meer subgroepen te onderscheiden. Elk van die subgroepen heeft eigen behoeften en reageert anders op verschillende optimalisaties. Dit resulteert in grote onderlinge verschillen tussen winnende en verliezende varianten. Maar hoe betrouwbaar zijn die resultaten?

Het is goed om kritisch te zijn, maar het is niet de bedoeling dat je eindeloos moet blijven doortesten zodat alle onzekerheden weggenomen zijn. Wel moet je kritisch blijven op de subgroepen en segmenten die je gebruikt en of deze onderscheidend genoeg zijn. Als je de segmenten duidelijk kan onderscheiden aan bepaalde kenmerken en grote verschillen tussen de segmenten kan aanduiden kan het relevant zijn om de resultaten van die segmenten verder te onderzoeken. Op basis van die analyse kun je betrouwbaarder advies te geven. Dit kan in sommige gevallen significant andere resultaten opleveren waarop nieuwe testen of ander advies op gebaseerd kunnen worden.

Wees er dus bewust van dat de op het eerste oog duidelijke resultaten niet altijd betrouwbaar zijn wanneer de testgroep te groot is en verschillende segmenten te veel door elkaar getest zijn. Ga dus verder met het onderzoek om optimalisaties betrouwbaarder te valideren. Draaf hierin niet te ver door zodat snelheid te behouden blijft. Wees dus kritisch maar probeer niet elk risico uit te sluiten.

De kracht van langdurig serverside A/B testen

Serverside testen staat steeds meer in de spotlights en het zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Bij serverside testen wordt de testvariant van de webpagina rechtstreeks weergegeven op de webserver en niet in de browser. Momenteel is het verschil tussen serverside en client side testen meer een kwestie van voorkeur. Beiden hebben voor- en nadelen. Hieronder heb ik een paar belangrijke voordelen van serverside testen opgesomd:

  • Geen Flicker effect: De code van de variant wordt al in de broncode ingeladen. Daarmee sluit je de kans uit dat er eerst een korte tijd is waarin de controle variant wordt laten voordat de pagina verspringt naar de variant
  • Snellere implementatie van de variant: Met de variant al geprogrammeerd in de backend hoeft het implementeren niet langer te duren dan alleen op een knop drukken om de variant live te zetten.
  • Variant laadt sneller: Omdat de variant groepen al bepaald zijn in de server, laadt de dom (document object model waarin de code van een specifieke webpagina in laadt) direct de variant van de webpagina. Dit is sneller dan eerst de reguliere (controle) pagina te laden en vervolgens de variant code te injecteren.
  • Testen kunnen langer blijven testen: Na 30 dagen verliezen clientside test betrouwbaarheid omdat dat de maximale tijd is dat cookies opgeslagen kunnen worden. Na die periode worden bezoekers die al in een groep zijn ingedeeld opnieuw ingedeeld, wat een verstoring in de resultaten tot gevolg heeft. Met testen die vanuit de server worden geladen ben je niet langer afhankelijk van third party cookies, maar van first party cookies. Deze vervallen niet na 30 dagen waardoor de looptijd van testen langer kunnen worden zonder betrouwbaarheid te verliezen.
  • Testen in apps is mogelijk: Wanneer je met clientside cookies in een app werkt zul je voor de variant groep een nieuwe versie van de app moeten downloaden. Extra moeite dus die in veel gevallen een drempel zullen zijn. Serverside testen maakt kan binnen dezelfde app omgeving
  • Geen credit kosten zoals bij veel clients: Veel clientside test tools hebben een creditsysteem waarmee je per aantal credits een aantal tests kan doen. Severside testen is niet afhankelijk van credits.

De voordelen bieden een oplossing op veelvoorkomende frustraties in clientside testen. Serverside testen wordt daarom door sommigen gezien als de heilige graal van A/B testen. Echter zijn er ook nadelen aan deze vorm van experimenteren zoals:

  • Geen preview mode: Sommige tools hebben niet meer de optie om previews te laten zien
  • Je hebt backend developers nodig: Varianten kunnen momenteel niet meer gemaakt worden in tools die het developer werk van de marketeer overnemen. Er is nu kennis over de backend nodig om varianten aan te maken.
  • Geen snelle aanpassingen: Dit punt ligt in het verlengde van het developer punt. Met aanpassingen in de backend wordt het moeilijker om snel aanpassingen te maken.
  • Geen targeting opties: Eerder in dit blog vertelde ik over het belang van segmenten in de betrouwbaarheid van experimenten. Targeting opties helpen bij het uitsluiten van irrelevante bezoekers. Het wegvallen van de targeting opties bij maakt het serverside testen niet minder relevant maar het kan wel zorgen voor extra werk achteraf in de analyse fase.

De voordelen van Serverside testen maken het erg aantrekkelijk en omdat het niet afhankelijk is van 3e partij cookies is het vooral toekomstbestendig en betrouwbaar. Echter, als marketeer raak je wel een stukje autonomie kwijt als je geen of weinig kennis hebt van backend development. Serverside experimenteren is momenteel ook vrij arbeidsintensief door het codeer werk en de extra analyses die je mogelijk nodig hebt met het verdwijnen van de targeting opties. 

Wil je graag meer weten over een van deze trends of heb je andere conversie optimalisatie gerelateerde vragen? Neem dan vrijblijven contact op met Partout, hèt online marketing bureau in Eindhoven.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem direct contact op

Altijd open voor contact

Je kunt Jeroen Valkenburg altijd whatsappen of bellen via 06 535 870 19, ook 's avonds of in het weekend. Hij is onze digital strategy consultant en hoort graag van je.

Loop voorop, volg ons

Voor nieuws, updates en insider tips volg je ons op social media.

Kom ons bezoeken in Eindhoven

Vonderweg 22 (2e verdieping)
5616 RM Eindhoven
T +31 (0)40 285 15 25
hallo@partout.nl

we open digital