Case DELA

Optimalisatie van de onboarding flow en appmarketing voor online familieagenda Fello van het DELA’s innovatielab.

Promotie en optimalisatie Fello app

Dela innovatielab heeft Partout ingeschakeld om de app ‘Fello’ voor mantelzorgers te promoten. De app neemt de functie van een online familie agenda in, waarmee mantelzorgers elkaar op de hoogte kunt houden over de zorg van een familielid.

Binnen dit project zijn drie deelprojecten geformuleerd, die helpen om structuur aan te brengen in de promotie en optimalisatie van de app. Deze structuur is aangebracht op basis van het SEE, THINK, DO, CARE-model van Google en gebaseerd op de customer journey. In elke fase van de customer journey hebben we gezocht naar inzichten en concepten ontwikkeld die impact maken. We leggen in 3 stappen uit hoe we dit voor Fello hebben gedaan.

Stap 1. Marketingplan Fello App

Effectieve marketing start met een duidelijke strategie. Welke content plaats je? Welke personen vertellen het verhaal van Fello? Wie zijn belangrijke influencers? En op welk moment in de SEE, THINK, DO, CARE-fases in de klantreis is de Fello app relevant?

Voor een duidelijke structuur is er een contentplanning gemaakt. Deze is tot stand gekomen op basis van het Hero, Hub, Hygiene model, dat we hebben doorvertaald naar een contentkalender voor de Fello app. In verschillende werksessies hebben we gezamenlijk een plan voor de contentmarketing uitgewerkt.

Stap 2. Optimalisatie onboarding Fello App

Uit data-analyse bleek dat er veel winst te behalen viel door het beter begeleiden van nieuwe gebruikers van de Fello app (onboarding). Onze UX-designers gebruiken verschillende technieken om gebruikers te begeleiden bij het eerste gebruik van de applicatie. Ook hebben de UX-designer een routing ontwikkeld die helpt bij het gebruiken van de app. Al met al is er een concreet design gemaakt met bijbehorende communicatieboodschappen.

Stap 3. Executie en monitoring

Zodra het marketingplan gereed was, is er nieuwe content gemaakt en is de bestaande content geoptimaliseerd. Verder is er gestart met een concrete doorvertaling van het nieuwe design en de gemaakte content naar alle kanalen en contactmomenten;

Het resultaat

Om te kunnen zien of de inspanningen voldoende hebben opgeleverd, in vorm van downloads en loyale gebruikers, hebben we een meetplan opgesteld. In dit meetplan staat welke data verzameld moest worden. Voor het aantal downloads en de gebruikersloyaliteit zijn er SMART doelstellingen bepaald. Er is een 0-meting en 1-meting gedaan, om de impact van de werkzaamheden en het (media)budget aan te kunnen tonen.

De exacte resultaten kunnen we helaas niet prijsgeven, maar de ambitieuze doelstelling is ruim behaald!

Wat zegt onze klant?

“Om Fello te laten groeien namen we Partout in de arm. Samen met hen keken we naar de onboarding van de app en gingen aan de slag met (de executie van) contentmarketing. En met resultaat. De doelstelling met betrekking tot groei en retentie werden ruimschoots behaald.” – Esmee van Tilburg (DELA)

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem direct contact op

Altijd open voor contact

Je kunt Jeroen Valkenburg altijd whatsappen of bellen via 06 535 870 19, ook 's avonds of in het weekend. Hij is onze digital strategy consultant en hoort graag van je.

Loop voorop, volg ons

Voor nieuws, updates en insider tips volg je ons op social media.

Kom ons bezoeken in Eindhoven

Vonderweg 22 (2e verdieping)
5616 RM Eindhoven
T +31 (0)40 285 15 25
hallo@partout.nl

we open digital