Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Expertise

Conversie optimalisatie (CRO)

Het rendement van je platform en online marketinginzet verhogen! Dat is de doelstelling van Conversie Optimalisatie. Hoe? Door je gebruiker écht te leren kennen en optimalisaties te valideren.

Wat is CRO?

CRO is de afkorting van Conversion Rate Optimization, oftewel het optimaliseren van je conversieratio. Met conversieratio wordt het volgende bedoeld: ‘het percentage bezoekers dat uiteindelijk de gewenste actie uitvoert.’ Dit kan in de vorm zijn van een bestelling, donatie, aanmelding, etc.

Enkel beperkt de term CRO zich tot het optimaliseren van het conversieratio. Bij Partout zien we dat breder. Het gaat er om dat je het aantal conversies op bijvoorbeeld je website vergroot, niet zo zeer het conversieratio. Waarom? Omdat we dan simpelweg zouden kunnen zeggen dat we het kanaal met het laagste conversieratio uitzetten om het gemiddelde conversieratio te laten stijgt. Wij spreken daarom liever over ‘Conversie Optimalisatie’.

Waarom is Conversie Optimalisatie belangrijk?

Conversie optimalisatie zorgt ervoor dat de effort en het geld dat gestoken wordt in traffic en platformontwikkeling optimaal benut wordt. Waarbij het eenvoudig is om kanalen in te zetten en budget te steken in het realiseren van verkeer, wordt nog vaak onderschat hoeveel winst er te behalen is uit het beter laten converteren van dit verkeer. Conversie optimalisatie zien we als een standaard onderdeel van je groeiplannen om het rendement van je activiteiten te vergroten.

Werkwijze

CRO kent een vast proces aan stappen die doorlopen worden om tot de juiste optimalisaties te komen.

Stap 1. Doel bepalen

Stap 1 is bepalen wat het doel is van het CRO-programma. Willen we het aantal offerteaanvragen laten stijgen of toch liever de online bestellingen? Of willen we het aantal conversies verhogen of de gemiddelde bestelwaarde? Deze focus bepaald de alle opvolgende stappen.

Stap 2. Meetplan

Het is van belang om in kaart te brengen wat er momenteel gemeten wordt en wat er nog gemeten moet worden om de benodigde inzichten te kunnen vergaren. De huidige data wordt gecontroleerd of dit op de juiste manier vergaard wordt. Alle bestaande en nieuwe meetpunten worden gedocumenteerd in een meetplan.

Wanneer we de juiste en voldoende data hebben, wordt de balans opgemaakt middels een 0-meting. Waar staat de website momenteel? Hoeveel (micro-)conversies zijn er, hoeveel bezoekers heeft de website, hoeveel omzet wordt er gegenereerd, etc.

Stap 3. Inzichten

Vervolgens is het tijd om inzichten te vergaren. Inzichten verzamelen doen we op basis van data die we leren begrijpen. Aan de hand van data analyseren we het gedrag van bezoekers op de website om knelpunten en kansen inzichtelijk te maken. Hiervoor maken we gebruik van diverse onderzoeksmethodes. Het is afhankelijk van het doel, bestaande inzichten en beschikbare budget welke onderzoeksmethodes het beste ingezet kunnen worden. Mogelijke onderzoeksmethodes die we inzetten zijn:

 • Kwantitatieve data analyse
 • Journey mapping
 • Gebruikerstesten
 • Recordings
 • Heatmaps/clicksmaps
 • Online enquêtes/polls

Stap 4. Optimalisaties

Alle inzichten worden vervolgens omgezet naar optimalisaties. Optimalisaties worden omschreven als concrete hypotheses. Een hypothese helpt je om duidelijk te krijgen welke aanname je gaat testen. Wanneer je dit niet doet en slechts een nieuw design test, kun je niet verklaren waarom het effect beter of slechter is. Wanneer je concreet weet wat je test, kun je betrouwbaardere conclusies trekken en er meer van leren. Vervolgens kan een bevestigde hypothese op meerdere vlakken worden getest.

Alle hypotheses worden geprioriteerd op basis van hoeveel tijd het kost om de hypotheses te toetsen en te implementeren, wat de verwachte impact is van de test en hoe groot de potentie is van de aanpassingen (op hoeveel bezoekers passen we het toe). Deze stap zorgt voor een totaaloverzicht van geprioriteerde optimalisatiekansen.

Stap 5. Validatie

Voor de hypotheses met de hoogste prioriteit wordt bepaald wat de next step is. Betreft het een ‘fix’ waarvan met 100% zekerheid gezegd kan worden dat het de conversie ten goede komt (bijvoorbeeld bij een bug), dan wordt de aanpassing direct doorgevoerd.

Gaat het om een optimalisatie, wordt de hypothese eerst gevalideerd. Waarom? Omdat hoe graag we ook zouden willen, gedrag nou eenmaal niet (volledig) te voorspellen is. Daarom maken we gebruik van inzichten, ervaring en kennis om tot de beste ideeën te komen. Vervolgens gebruiken we experimenten om deze ideeën te valideren.

Idealiter valideren we middels een A/B-test of MVT-test. Met zo’n test zet je een zo simpel mogelijke variant op om allereerst aan te kunnen tonen of de aanpassing daadwerkelijk een positieve impact heeft.

Voordelen Conversie Optimalisatie

Het grootste voordeel hoeven we je niet meer uit te leggen: je behaalt meer conversies. Maar wanneer je op een structurele wijze Conversie Optimalisatie inzet, zijn er meer voordelen die waardevol zijn:

 • Omdat je altijd vanuit data werkt, krijg je inzicht in het gedrag van gebruikers
 • Je leert de behoefte van je gebruikers beter kennen waardoor je product/dienst beter kan laten aansluiten
 • Ideeën voor optimalisaties worden gevalideerd. Hierdoor weet je dat je geld en tijd investeert in de juiste acties
 • Bij een geslaagd Conversie Optimalisatie programma kun je de mediaspend verlagen terwijl je hetzelfde aantal conversies behoudt
 • Het rendement van je activiteiten en platform gaat omhoog
 • Optimalisaties kunnen zorgen voor een betere gebruikerservaring

Stilstaan is achteruit gaan

Wil je starten met conversie optimalisatie? Of wil je je CRO-programma naar een hoger niveau tillen? Omdat we in-house zowel CRO-specialisten hebben als designers en developers kunnen we als team snel je conversie verbeteren. We denken graag met je mee!

Aan de slag met conversie optimalisatie?

Wil jij voor jouw website of e-mail nieuwsbrief ook de conversie verhogen en meer omzet genereren? Onze conversie optimalisatie specialisten denken graag met je mee!

Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Meer weten over conversie optimalisatie?

Neem contact met ons op ›

Elke organisatie, project of probleemstelling vraagt om een andere aanpak van digital marketing om tot een optimaal resultaat te komen. Als Partout zijn we zo ingericht dat we voor iedere organisatie en elk digital marketing vraagstuk een passende oplossing bieden. Of dat nu de uitvoering van een project is van A tot Z, een training op maat of sparren met een expert, waarna je zelf verder aan de slag gaat.

9Vacatures open!