Case Nationale Hypotheek Garantie

Met deze campagne voor NHG kleuren we elke hypotheek in Nederland groen.

Samen kleuren we elke hypotheek groen

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Dit doen ze door meer consumenten toegang te bieden tot de woningmarkt, processen te verbeteren en mensen te helpen bij woningbehoud. NHG wil bijdragen aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie. Daarnaast heeft NHG de ambitie om bij te dragen aan duurzaamheid. Eén van de manieren waarop ze dit doen is door consumenten te stimuleren verduurzaming van hun woning mee te nemen in de hypotheek. De route om dit te realiseren loopt echter in eerste instantie via de hypotheekadviseur en niet via NHG. Partout heeft een concept ontwikkeld dat aansluit bij de ambitie van NHG om bij te dragen aan de verduurzaming van de woningmarkt. Het concept: ‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’ is doorvertaald naar een campagne gericht op de 7.500 hypotheekadviseurs in Nederland. Het doel van de campagne: zorgen dat zo veel mogelijk mensen woningverduurzaming meefinancieren in hun NHG-hypotheek.

Samenwerking NHG en Partout

De basis voor de campagne is gelegd aan de hand van een Growth Sprint bij Partout. Door kennis te delen en inzichten te verzamelen, kwamen we in de Growth Sprint tot 20 concepten die door Partout en NHG samen of individueel zijn opgepakt. Elk concept had een vooraf ingeschatte bijdrage aan de groeidoelstelling van NHG. De Sprint-methodiek is gebaseerd op het Growth Canvas. Onderdeel hiervan, en tevens onze visie, is dat we de klant (NHG) zoveel mogelijk willen leren welke middelen bijdragen aan groei in digital. Wij zien een samenwerking echt als een co-creatie tussen specialisten van NHG en specialisten van Partout. Om een sterk team te formuleren en strategisch mee te kunnen denken, bestond het team van Partout uit een strateeg, UX-designer, copywriter/concepter en digital marketeers met specialisaties op het gebied van banners, e-mail-, SEO-, SEA-, Data- en Social media marketing. Het goed door kunnen meten van de digitale activiteiten tot aan het daadwerkelijk afsluiten van een NHG-hypotheek met verduurzaming was belangrijk, maar net zo belangrijk was het meten van het effect van de campagne (effectmeting). Bij het meten van het effect van de campagne staat een vraag centraal: Dragen de content en tools van NHG daadwerkelijk bij aan het vergroten van de kennis en het verlagen van de drempel voor adviseurs om verduurzaming mee te nemen in een hypotheekgesprek?

Resultaten

Natuurlijk mogen we geen geheimen verklappen, maar we mogen wel een tipje van de sluier oplichten. We hebben voor de campagne verschillende KPI's vastgesteld. Deze KPI’s verschilden van bezoek van landingspagina's en gebruiken van tools, tot en met daadwerkelijk afsluiten van een NHG-hypotheek met energiebesparende maatregelen. En het optimale resultaat is bereikt, want al de vooraf opgestelde KPI’s zijn behaald vóór het einde van de campagneperiode!

Wat maakt deze aanpak zo succesvol?

Welkom in het tijdperk van Growth Hacking. Een tijdperk waarin grote marketingcampagnes plaats maken voor een proces van snel op elkaar volgende kleine(re) experimenten. Klein beginnen, testen en snel leren om vervolgens te groeien. Belangrijk hierin is het verkrijgen van de juiste inzichten van de doelgroep, zodat we oplossingen ontwikkelen die echt impact hebben. We hebben gebruik gemaakt van de zogenaamde Growth Sprint-methode om deze inzichten snel en efficiënt te verkrijgen. Bijzonder aan deze methode is dat de mensen bij NHG die de behoeften van de doelgroep het beste kennen ook actief deelnemen aan het ontwikkelen van de oplossingen. Zo combineer je snel, gestructureerd inzichten, kennis en ideeën en daar heb je later bij de uitvoer van de experimenten én campagnes profijt van!

"Vanuit NHG zijn we gewend om agile te werken en de kernwaardes en ambitie van NHG mee te nemen in onze projecten", aldus Arlette Arends, Marketing & Communicatieadviseur bij Nationale Hypotheek Garantie. "Onze manier van werken, sluit goed aan bij de aanpak van Partout. En dat zie je terug in het succes van de campagne. Wij zijn blij met het resultaat en kijken alweer vooruit: Samen kleuren we elke hypotheek groen!"

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem direct contact op

Altijd open voor contact

Je kunt Jeroen Valkenburg altijd whatsappen of bellen via 06 535 870 19, ook 's avonds of in het weekend. Hij is onze digital strategy consultant en hoort graag van je.

Loop voorop, volg ons

Voor nieuws, updates en insider tips volg je ons op social media.

Kom ons bezoeken in Eindhoven

Vonderweg 22 (2e verdieping)
5616 RM Eindhoven
T +31 (0)40 285 15 25
hallo@partout.nl

we open digital