Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Blog

Hot or not: Content marketing!

Geschreven door Manon de Wilde op 22 september 2015

Content marketing, hét modewoord van nu, is in 2016 weer achterhaald. Maar de strekking blijft! Stel niet het kanaal centraal, maar de content en de ontvanger van deze content. Met emotie en relevantie overtuigen, dat is wat werkt. Doel is je content structureel inzetten om je doelstellingen te verwezenlijken. Zoals sommigen zeggen: een ware cultuurverandering!

Content, oftewel alle vorm en inhoud die je nodig hebt om je merk in een kanaal zichtbaar te maken, is HOT. Veel marketeers kijken als een berg op tegen het fenomeen content marketing: ‘Wat houdt het in en wat moet ik ermee met mijn merk/organisatie’. Termen als contentstrategie, contenttypen, contentwaarde, contentmodellen, contentscrum et cetera vliegen om je oren en worden door elkaar gebruikt.

As simple as it is…

Uiteindelijk is het heel simpel: met alleen je product of dienst ga je je doelgroep niet overhalen om te converteren. Daar heb je meer voor nodig. Een goed gevoel bijvoorbeeld, maar ook de juiste content op het juiste moment en oh ja, ook nog in het juiste kanaal.
Bijvoorbeeld Ymea: een product voor vrouwen in de overgang. Vanuit de behoefte dat deze doelgroep online veel zoekt naar de bevestiging van hun symptomen, is in de contentstrategie een overgangsplatform gefaciliteerd, genaamd www.overgang.nl. Binnen dit platform kan getest worden of je daadwerkelijk in de overgang zit en is uitgebreide content (in de vorm van achtergrondinformatie, oplossingen en tips) te vinden over de overgang.

Een duidelijk voorbeeld van hoe basis content marketing vanuit een strategisch oogpunt ingezet kan worden om je doelgroep te overtuigen van je kennis.

Door het vertalen van je organisatiedoelen naar online doelen en klantbehoeftes kun je verschillende contenttypes gaan selecteren. Zo bepaal je op welk moment je de doelgroep kunt overtuigen met de juiste content en dat kan ook stapsgewijs. Belangrijk is daarbij ook dat je je kunt verplaatsen in de doelgroep. Waar zijn ze mee bezig, welke touchpoints zijn er met mijn merk/organisatie en bovenal welke behoeftes hebben ze. Vanuit persona’s kun je dit goed inzichtelijk maken.

Aan de slag met content marketing

Wil je meer weten over content marketing en hoe je er mee aan de slag kunt? Neem dan contact met ons op!

Elke organisatie, project of probleemstelling vraagt om een andere aanpak van digital marketing om tot een optimaal resultaat te komen. Als Partout zijn we zo ingericht dat we voor iedere organisatie en elk digital marketing vraagstuk een passende oplossing bieden. Of dat nu de uitvoering van een project is van A tot Z, een training op maat of sparren met een expert, waarna je zelf verder aan de slag gaat.

9Vacatures open!