Partout d.n.a.

Vanuit huis, maar gewoon bereikbaar en aan het werk! Zo doen we dit samen met jou

Blog

De 4 belangrijkste regels voor e-mail marketing

Geschreven door Manon de Wilde op 29 januari 2016

E-mail marketing kan in 2016 niet ontbreken in je online marketing strategie. Meer en meer wordt dit kanaal ingezet en gezien als dé manier voor consumenten om communicatie en reclameboodschappen vanuit organisaties te ontvangen. Maar liefst 72%* van de Nederlanders laat zich verleiden tot een online aankoop via e-mail.

Een kanaal met veel potentie dus! Maar… aan welke basisregels moet je je houden als je nieuwsbrieven wilt gaan versturen via e-mail? Wij hebben de belangrijkste 4 voor je op een rij gezet!

1. Toestemming: Opt-in

Zonder toestemming mag je geen e-mail nieuwsbrieven versturen. Maar, het is ook nog belangrijk hoe je die toestemming vraagt. Een geldige toestemming is ‘vrij’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’.

Een toestemming is ‘vrij’ wanneer de ontvanger een vrije keuze heeft. Een vinkje mag dus niet al ingevuld zijn, want de ontvanger moet zelf actief zijn vinkje invullen. ‘Specifiek’ houdt in dat het duidelijk moet zijn waar de ontvanger toestemming voor geeft. ‘Geïnformeerd’ houdt in dat de ontvanger voldoende is geïnformeerd om een goed oordeel te kunnen vormen waar hij/zij toestemming voor geeft. Ook moet je altijd kunnen aantonen dat je toestemming hebt gehad van de ontvanger.

Let op! Klantrelatie is een uitzondering

Er is één uitzondering voor de opt-in! Als je het e-mailadres hebt verkregen omdat deze persoon een product of dienst gekocht heeft bij jouw organisatie (mét financiële transactie of donatie) is er sprake van een klantrelatie. Dan hoef je in principe geen toestemming te vragen. Maar… je moet de klant wel informeren dat je het e-mailadres wilt gebruiken om nieuwsbrieven te sturen én je moet de mogelijkheid bieden tot afmelden. Belangrijk daarbij is dat je deze persoon mag mailen over producten/diensten gelijk aan hetgeen gekocht is en gedurende de economische levensduur van het product of de dienst.

Dit betekent bijvoorbeeld wanneer je auto’s verkoopt, de economische levensduur langer is dan wanneer je brood verkoopt. Als er lang geen contact is geweest met een ontvanger van jouw nieuwsbrief, mag je er niet vanuit gaan dat de toestemming nog steeds geldig is. Hier zijn echter geen vaste termijnen voor opgesteld. Als je hierover twijfelt kun je een hernieuwde opt-in  vragen. Houdt hier de volgende richtlijnen voor aan:

  • Maak in de onderwerpregel duidelijk dat het om een toestemmingsverzoek gaat;
  • Het bericht mag geen reclameboodschappen bevatten;
  • De toestemming moet vrij, specifiek en geïnformeerd zijn.

2. Identiteit afzender

De identiteit van de afzender moet altijd bekend zijn. Dit houdt in dat de naam van jouw merk of organisatie in het ‘van-veld’ moet staan. Deze naam moet matchen met het logo en de bedrijfsnaam in de e-mail. Ook moet het afzender e-mailadres werken, een no-reply adres mag je niet gebruiken! Let op: het mag ook niet een no-reply adres met een andere naam zijn. De ontvanger moet écht kunnen replyen op de mail.

Verder moeten contactgegevens, of een link naar deze gegevens, in de e-mail nieuwsbrief staan.

3. Opt-out

Ontvangers van je nieuwsbrief moeten altijd de mogelijkheid hebben om zich uit te schrijven (opt-out). Deze mogelijkheid moet in iedere e-mail nieuwsbrief aanwezig zijn, ook als de ontvanger toestemming heeft gegeven. De afmeldmogelijkheid moet makkelijk en kosteloos zijn, dus geen uitgebreide vragenlijsten voordat je je kunt afmelden en de ontvanger hoeft ook niet eerst in te loggen. Uiteraard moet de afmelding direct worden verwerkt en mag je de ontvanger dan ook echt geen nieuwsbrief meer sturen. Vanuit je e-mail marketing tool wordt dit vaak automatisch verwerkt!

4. Doe wat je belooft!

Op het moment dat iemand zich inschrijft voor je e-mail nieuwsbrief, zal dat zijn op basis van een belofte die je doet. Denk aan ‘Maandelijks ontvang je de nieuwste recepten’, ‘Als eerste op de hoogte van een nieuw event’ et cetera.

Zorg ervoor dat je die belofte zowel op inhoud én frequentie nakomt. Niets is vervelender dan een ontvanger die opt-out omdat de verwachtingen anders waren dan de realiteit. Toets de beloftes die je doet ook regelmatig met de e-mailnieuwsbrieven die je verstuurd.

E-mail marketing biedt veel kansen om conversie naar je online doelen te realiseren. Als de basis goed ingericht is kun je aan de slag met het bouwen van een relatie met je nieuwsbriefabonnees!

8Vacatures open!