Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Case

van Astmakids

Educatieve game site voor kinderen

Op de interactieve website Astmakids.nl van het Longfonds leren kinderen met astma én hun klasgenoten meer over astma door middel van het spelen van games.

Online leren over Astma

Bijna 1 op de 20 kinderen tot 14 jaar heeft astma. Dit betekent dat in elke schoolklas gemiddeld 1 tot 2 kinderen met astma zitten. Het Longfonds heeft Partout digital native agency gevraagd een platform te creëren gericht op kinderen, met betrouwbare informatie vanuit het belang en het perspectief van het kind (en hun ouders).

Brede doelgroep

Gezien de grootte en diversiteit van de doelgroep (kinderen van verschillende leeftijden én hun ouders) is het nodig om een focus en fasering aan te brengen op zowel de manier van benaderen, als de inhoud van de boodschap. Op Astmakids kunnen de jongere kinderen een interactief spel spelen waarbij zij spelenderwijs meer leren over astma. Voor oudere kinderen is er spreekbeurt-info beschikbaar.

Inspelen op dagelijkse situaties

De inhoud van de game draait om de dagelijkse situaties van een kind met astma. Hiermee willen we optimaal relevant zijn. De informatie wordt op een interactieve manier gebracht. Kinderen kunnen de informatie lezen, video’s bekijken en krijgen antwoord op hun vragen.

Na het bezoeken van de site weten kinderen met astma hoe ze het beste met hun astma om kunnen gaan in dagelijkse situaties (thuis, op school, op de gym/sporten etc.). Daarnaast weten ze wat astma is en wat het met hun longen doet.

Resultaat

Met de oplevering van Astmakids heeft Partout d.n.a. voor het Longfonds een aansprekend platform gerealiseerd, waar kinderen uit alle leeftijd spelenderwijs kunnen leren over astma.

3Vacatures open!