Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Expertise

Digital marketing transformation

Wij verstaan de kunst van het regisseren van mensen, processen, informatie en technologie in organisaties.

Een visie en missie van een organisatie vertaald naar een digitale strategie is kansloos als er geen draagvlak of kennis aanwezig is bij de medewerkers in de organisatie. In de praktijk lopen we regelmatig tegen deze situatie aan. Daarom kijken wij bij de executie van een strategie verder dan de nieuwe technologie die geïmplementeerd wordt en juist ook naar de mensen en bestaande processen die een plek moeten krijgen.

Training en kennisoverdracht

We weten wat je medewerkers moeten kunnen om met nieuwe technieken en kanalen om te gaan. Wij brengen medewerkers de noodzakelijke digitale competenties bij, door middel van training en hands-on instructie door experts op locatie. Ons doel is dat zij onze experts uiteindelijk niet meer nodig hebben en het zelfstandig kunnen. Pas dan is de uitrol van de strategie echt geslaagd!

Lees ook deze cases:

Wie zijn je digital natives?

Een nieuwe visie, een nieuwe manier van werken en de introductie van nieuwe technologie vergen veel aanpassing van medewerkers in een organisatie. Wij zoeken de digital natives en laten hen gesteund door de directie uiteraard het voortouw nemen in de transformatie naar digital marketing.

Goed dus om te weten dat Partout digital native agency niet alleen een strategie schrijft en een document achterlaat, maar ook daadwerkelijk weet waar de succesfactoren zitten in de uitrol van een organisatie.

Elke organisatie, project of probleemstelling vraagt om een andere aanpak van digital marketing om tot een optimaal resultaat te komen. Als Partout zijn we zo ingericht dat we voor iedere organisatie en elk digital marketing vraagstuk een passende oplossing bieden. Of dat nu de uitvoering van een project is van A tot Z, een training op maat of sparren met een expert, waarna je zelf verder aan de slag gaat.

3Vacatures open!