CRO traject voor Dokteronline verdient zich direct terug dankzij een stijging in transacties

CRO traject: van inzicht tot experiment

Samen met Dokteronline hebben we een CRO-traject opgestart om het aantal online transacties te vergroten. Het uiteindelijke doel was duidelijk, maar waar begin je? We begonnen ons onderzoek in het grootste land waar Dokteronline actief is: Duitsland. Om inzichten te verzamelen hebben we een 0-meting, uitgebreide kwantitatieve data-analyse, analyse van paginarecordings en heatmaps én een CRO-expert scan gedaan. Alle inzichten uit deze testen hebben we vervolgens vertaald naar een lijst van optimalisaties die we op volgorde van prioriteit hebben opgesteld. Uiteindelijke resultaat is een roadmap met experimenten, die in de weken daarna gevalideerd zijn met behulp van A/B-testen en 0/1-metingen.

Projectversnellers 

Om meer snelheid te brengen in het testen, heeft Dokeronline de verschillende expertises binnen Partout ingeschakeld. Onze UX-designers hebben testmateriaal gecreëerd en onze developers hebben de code hiervoor geschreven. Doordat deze samenwerking van specialisten binnen Partout zorgde voor een sneller resultaat, kon Dokteronline direct aan de slag met het testen. Dat is dan ook een van de voordelen van een CRO-traject bij Partout; doordat we verschillende expertises in huis hebben, kunnen we makkelijk schakelen en de juiste experts aanhaken op elk moment in CRO-traject. Dataspecialisten, developers en UX designers om elk project te versnellen.

Doktor Online Mobiel
Doktor Online CRO proces

Een ‘open digital’ samenwerking

Dokeronline koos heel bewust voor de ‘Open digital’ werkwijze van Partout, waarbij we echt samen als één team optrekken. Na een succesvolle samenwerking is het belang van CRO binnen de organisatie zo sterk duidelijk geworden, dat Dokteronline een CRO-specialist heeft aangenomen. We hebben het CRO-traject overgedragen aan de interne CRO specialist en blijven aangehaakt als sparringspartner en data-expert. ‘We vinden het prettig dat Partout ‘open digital’ als werkwijze hanteert’, aldus Dokteronline.

Onder de streep 

In een half jaar tijd hebben we meer dan dertig (!) optimalisaties gedetecteerd, geformuleerd en experimenten uitgevoerd. De meest succesvolle A/B-test zorgde voor 1,2% meer transacties. Met alleen al de doorvoering van die optimalisatie is het CRO-traject binnen één maand terugverdiend! Na een aantal maanden is opgeschaald naar meerdere landen om de resultaten ook daar te kunnen valideren en de snelheid van experimenteren te verhogen.  

  • 30 optimalisaties gedetecteerd en geformuleerd 
  • 7 experimenten uitgevoerd 
  • 1,2% stijging in transacties binnen één A/B test

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem direct contact op

Altijd open voor contact

Je kunt Jeroen Valkenburg altijd whatsappen of bellen via 06 535 870 19, ook 's avonds of in het weekend. Hij is onze digital strategy consultant en hoort graag van je.

Loop voorop, volg ons

Voor nieuws, updates en insider tips volg je ons op social media.

Kom ons bezoeken in Eindhoven

Vonderweg 22 (2e verdieping)
5616 RM Eindhoven
T +31 (0)40 285 15 25
hallo@partout.nl

we open digital