Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Case

van YAM

YAM in digital: van klantreis tot KPI!

Door op een data gedreven manier naar je doelgroep te kijken, wordt communicatie efficiënter. We ontwikkelden persona's en een customer journey!

Vers glutenvrij brood: maak van elke dag een feestje!

Vanuit YAM glutenvrij kwam de vraag of we ze konden helpen met de doorvertaling van de business doelstellingen naar de inzet van digital marketing. Om efficiënt en resultaatgericht te werken is een digitale strategie ontwikkeld.

Als basis voor deze strategie was het noodzakelijk dat we eerst aan de slag gingen met het formuleren van persona’s en het ontwikkelen van een klantreis. Door op een data gedreven manier in de huid te kruipen van je doelgroep(en), wordt je communicatie relevanter en efficiënter. Dat resulteert in gerichter inzetten van marketing budget om de business doelstelling te behalen!

Van doelgroepen naar persona’s

Omdat wij geloven dat je niet het merk, maar de mens centraal moet stellen, hebben wij door middel van 5 persona’s de doelgroep van YAM letterlijk een gezicht gegeven. Door een doelgroep te vertalen naar een persona, stem je je verhaal af op een specifiek persoon. Het werken vanuit persona’s helpt je om:

 • De tone-of-voice te bepalen
 • Contentonderwerpen af te stemmen
 • De juiste kanalen kiezen

De persona’s van YAM Glutenvrij zijn in een overzichtelijk template gegoten en getoetst bij de doelgroep zelf. Vanuit marketing en business oogpunt hebben we de belangrijkste aanleidingen gedefinieerd.

Wat hebben we gedaan stap-voor-stap:

 1. Samen met het YAM-team, Partout en mensen uit de doelgroep hebben we een workshop gehouden. Voor de inzichten vanuit de verschillende doelgroepen hebben we experts uitgenodigd op het gebied van glutenvrij leven en eten, maar ook mensen die glutenintolerant of glutensensitief zijn.Tijdens de workshop hebben we samen invulling gegeven aan 2 specifieke klantreizen, namelijk voor mensen met glutenintolerantie en mensen met interesse voor food- en health, die vanuit dit oogpunt glutenvrij eten. Voor beide persona’s hebben de vragen en uitdagingen genoteerd die spelen tijdens de customer journey.
 2. Door middel van deskresearch, diepte-interviews en insights vanuit Google zijn we de klantreizen gaan detailleren.
 3. Na deze detailleringsslag hebben we in een vervolgsessie kansen & knelpunten in kaart gebracht die naar boven kwamen in de customer journey. Hiervan is een selectie van 3 momenten gemaakt en we zijn aan de slag gegaan met het creëren van impact. We hebben:
  • Concepten ontwikkeld en getoetst aan de doelgroep;
  • Concrete projecten benoemd en prioriteit bepaald op basis van impact;
  • Content tree doorontwikkeld om de content per fase en project te bepalen;
  • Business doelstellingen vertaald naar de inzet van budget voor de concepten.

De output van de sessies zijn 2 totaal verschillende klantreizen voor de 2 doelgroepen. Dit belangrijke inzicht zorgt ervoor dat we content maken die aansluit bij de specifieke eigenschappen van de persona’s en hun customer journey.

Om hierin goed te segmenteren is er eerst een dataprofiel opgesteld en wordt doorlopend gewerkt aan de opbouw en verrijking van de database. Een dataprofiel is een profiel waarin staat welke informatie je nodig hebt van iemand in je database, zodat je gepersonaliseerde en relevante content kunt aanbieden.

ROI van digital marketing

Tot slot zijn de marketing en business doelstellingen van YAM gekoppeld aan concrete bezoekersaantallen op yamglutenvrij.nl en een omzetgroei. Doordat we weten met welke concepten, projecten en beschikbare middelen (denk aan marketingbudget voor advertenties) we aan de slag gaan wordt er doorgerekend wat dat YAM uiteindelijk oplevert. Denk hierbij aan concrete aantallen met betrekking tot bereik binnen de doelgroep, opbouw van de database en genereren van trial. Op deze manier weet je wat de potentiële ROI is van digital marketing.

Op dit moment zijn de eerste positieve resultaten merkbaar. Content die wordt ontwikkeld wordt beter en langer bekeken en sluit beter aan bij de doelgroep(en). Het aantal bezoekers van yamglutenvrij.nl is bijvoorbeeld ten opzichte van heel 2016 in 6 maanden al gestegen met ruim 200%. De jaar-KPI’s met betrekking tot bereik zijn al na 6 maanden nagenoeg behaald. Deze kunnen dus naar boven worden bijgesteld!

De volgende stap? Blijven luisteren naar je doelgroepen (klanten) en de klantreis optimaliseren op basis van de huidige inzichten om zo ook in de toekomst nog relevanter te zijn en verder te bouwen aan een loyale klantrelatie.

Meer weten over een digitale strategie, persona's & customer journey's? Ik vertel je er graag over!

Neem contact met ons op ›

Elke organisatie, project of probleemstelling vraagt om een andere aanpak van digital marketing om tot een optimaal resultaat te komen. Als Partout zijn we zo ingericht dat we voor iedere organisatie en elk digital marketing vraagstuk een passende oplossing bieden. Of dat nu de uitvoering van een project is van A tot Z, een training op maat of sparren met een expert, waarna je zelf verder aan de slag gaat.

3Vacatures open!