Partout d.n.a.
Case

van Oostwegel Collection

Betere online zichtbaarheid, hogere conversies

Oostwegel Collection biedt een unieke beleving in een unieke omgeving. De beleving voerde we door op de website en we optimaliseerde conversie en bezoekersaantallen.

Van klantreis naar digitale doorvertaling

Wanneer we aan de slag gaan met een digitaal vraagstuk, bekijken wij dit altijd vanuit drie stakeholders: De klant, de organisatie zelf en Google. Deze input nemen wij mee. De belangrijkste stakeholder van Oostwegel Collection is de prospect/klant. Door de klantreis van deze stakeholder in kaart te brengen hebben we inzicht gekregen in het (online) gedrag. Vervolgens hebben we op basis van deze kennis de belangrijkste fases geïdentificeerd en doorvertaald naar concrete tools, klantprofielen en content op de website.

Verplaats je in de buyer persona’s

We hebben voor 2 persona’s van Oostwegel Collection een klantreis uitgewerkt. Voor de leisure individu en de zakelijk groep. De eerste stap was om zoveel mogelijk inzichten te verzamelen van de persona’s en deze vast te leggen in een profiel. De buyer persona’s zijn gemaakt door middel van onderzoek, enquêtes en interviews met de doelgroep. Hier hebben we kennis gehaald uit een mix vanklanten, prospects en de eigen medewerkers die veel kennis hebben van het product of veel klantcontact hebben en zich zo in de persona kunnen verplaatsen.

Parallel aan het ontwikkelen van de persona’s hebben we de inzichten vanuit Google vastgelegd. Door het uitvoeren van een keywordanalyse en deze inzichten te verankeren in de nieuwe informatie architectuur van de website verzilveren we het potentieel. Daarnaast zijn deze inzichten gebruikt om te achterhalen welke vragen de persona’s aan Google stellen die relevant zijn voor Oostwegel Collection.

In een workshop met Oostwegel Collection hebben we de knelpunten en kansen in de klantreis bepaald. Vervolgens hebben we gekeken waar de meeste impact in de klantreis kan worden toegevoegd. Dit hebben we vastgelegd in het website concept. Hierin staan de drie stakeholders organisatie, de gebruiker en Google centraal.

3 stakeholders

Voor de ontwikkeling van digitale producties zoals een site werken we met het uitgangspunt van 3 stakeholders. Door de behoeften van deze 3 stakeholders te inventariseren en in te vullen zorgen we ervoor dat de productie een bijdrage levert aan de business doelstellingen van Oostwegel Collection. Deze doelstellingen zijn inspelen op de behoefte van de (potentiele klant) en dominante posities krijgen binnen Google.

“Kritische succesfactor: bedien alle drie de stakeholders!”

Resultaten van de optimalisaties

De optimalisaties hebben in korte tijd geleid tot betere zichtbaarheid van Oostwegel Collection in Google. Met name non-branded keywords laten een positieve stijging zien. In korte tijd is een toename van 40 posities gemeten ten opzichte van de nulmeting.

De betere online zichtbaarheid heeft daarbij ook voor een toename van 10% nieuwe bezoekers gezorgd ten opzichte van vorig jaar. Ook conversies zijn duidelijk omhoog gegaan. De overal conversie ratio is zelfs gestegen met 80%. Het aantal hotelreserveringen is met 18% omhoog gegaan en er zijn 31% meer inschrijvingen op de nieuwsbrief. Mooie resultaten die al op korte termijn zijn gerealiseerd.

5Vacatures open!