Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Case

van DELA

Promotie/optimalisatie Fello app

Partout werd ingeschakeld om de app Fello voor mantelzorgers te promoten. De doelstelling werd ruimschoots behaald!

Promotie en optimalisatie Fello app

Dela innovatielab heeft Partout ingeschakeld om de app Fello voor mantelzorgers te promoten. De app neemt de functie van een online familie agenda in, waarmee je elkaar op de hoogte kunt houden over de zorg van een familielid.

Binnen dit project zijn drie deelprojecten geformuleerd, die helpen om structuur aan te brengen in de promotie en optimalisatie van de app. Deze structuur is aangebracht basis van het SEE, THINK, DO, CARE model van Google, gebaseerd op de klantreis. In elke fase van de klantreis hebben we gezocht naar inzichten en concepten ontwikkeld die impact maken. We leggen in 3 stappen uit hoe we dit voor Fello hebben gedaan.

Stap 1. Marketingplan Fello App

Effectieve marketing start met een duidelijke strategie. Welke content plaats je, welke personen vertellen het verhaal van Fello, wie zijn belangrijke influencers en op welk moment in de SEE, THINK, DO, CARE fases in de klantreis is de Fello app relevant?

Om te zorgen voor een duidelijke structuur in de content planning, werken we bij Partout met het content marketing framework en het Hero, Hub, Hygiene model, dat we doorvertalen naar een content kalender voor de Fello app. In verschillende werksessies hebben we gezamenlijk een contentmarketing plan uitgewerkt.

Stap 2. Optimalisatie onboarding Fello App

Uit data-analyse bleek dat er veel winst te behalen viel door het beter begeleiden van nieuwe gebruikers van de Fello app (onboarding). Onze user experience designers gebruiken verschillende technieken, om de gebruiker te begeleiden bij het eerste gebruik. En vervolgens een routing te ontwikkelen om te app te blijven gebruiken. Het voorstel bestaat uit een concreet design inclusief bijbehorende communicatie boodschappen.

Stap 3. Executie en monitoring

Zodra het marketing plan gereed was, is er nieuwe content gemaakt en is de bestaande content geoptimaliseerd. Verder is er gestart met een concrete doorvertaling naar alle kanalen en contactmomenten;

  • www.getfello.nl,
  • Search (SEO, SEA, link-building),
  • Social Media,
  • YouTube,
  • Appstores (ASO; app store optimization).

Het resultaat

Om te kunnen zien of de inspanningen voldoende hebben opgeleverd, in vorm van downloads en loyale gebruikers, hebben we een meetplan opgesteld. In dit meetplan staat welke data verzameld moest worden. Voor het aantal downloads en de gebruikersloyaliteit zijn er SMART doelstellingen bepaald. Er is een 0-meting en 1-meting gedaan, om de impact van de werkzaamheden en het (media)budget aan te kunnen tonen.

De exacte resultaten kunnen we helaas niet prijsgeven, maar de ambitieuze doelstelling voor 2018 is ruim behaald!

Wat zegt onze klant?

“Om Fello te laten groeien namen we Partout in de arm. Samen met hen keken we naar de onboarding van de app en gingen aan de slag met (de executie van) contentmarketing. En met resultaat. De doelstelling met betrekking tot groei en retentie werden ruimschoots behaald.” – Esmee van Tilburg (DELA)

Lees ook deze cases:

Meer weten over promotie of optimalisatie voor jouw merk? Ik vertel je er graag meer over!

Neem contact met ons op ›

Elke organisatie, project of probleemstelling vraagt om een andere aanpak van digital marketing om tot een optimaal resultaat te komen. Als Partout zijn we zo ingericht dat we voor iedere organisatie en elk digital marketing vraagstuk een passende oplossing bieden. Of dat nu de uitvoering van een project is van A tot Z, een training op maat of sparren met een expert, waarna je zelf verder aan de slag gaat.

3Vacatures open!