Partout d.n.a.

Met onze ‘online tools’ kunnen werksessies en belangrijke vergaderingen gewoon doorgaan! Zo doen we dit samen met jou

Case

van Allerfre

Detailing iPad app

Hoe kan Allerfre frequenter en actueler merkinformatie delen met de retailers en hoe kan Allerfre een CRM database opbouwen met contacten?

Ordnes en full color sheets: tijdrovend en duur

Voor de healthcare merken van Reckitt Benckiser, waar Allerfre onderdeel van uitmaakt, is het belangrijk om een goede band en informatievoorziening te hebben richting de apothekers en drogisterijen in Nederland. Informatieoverdracht en presentaties aan retailers gebeurde voor Allerfre tot dusver via ordners en full color sheets. Een tijdrovend en kostbaar proces. Bijkomend probleem hierbij was dat wijzigingen aan brengen lastig bleek.

Volledige digitalisering

In nauwe samenwerking met het salesforce team hebben we alle beschikbare informatie in kaart gebracht. Vervolgens is deze informatie gedigitaliseerd naar tekst, beeld, video en 3D animaties. De volledig gedigitaliseerde content is beheersbaar gemaakt via een CMS.

Exclusieve iPad app

Partout digital native agency heeft een iPad App gemaakt exclusief voor het salesforce team van Reckitt Benckiser. In deze app is alle gedigitaliseerde content terug te vinden.  Met de gebruiksvriendelijke applicatie kan het salesforce merken van Reckitt Benckiser multimediaal kunnen presenteren.

De marketing directie kan via statistieken het gebruik van de App door de salesforce zien en inzicht krijgen in de CRM opbouw.

Resultaat

Partout d.n.a. heeft met zijn expertise op het gebied van mobiele applicaties een bijdrage geleverd aan een efficiëntere werkwijze bij het salesforce team.

3Vacatures open!